Thursday, May 18, 2017

നൂറ്റാണ്ടുകളേക്കാൾ മൂല്യമുള്ള നിമിഷം. ഖലീൽശംറാസ്

നൂറ്റാണ്ടുകളേക്കാൾ
മൂല്യമുണ്ട് ഈ
ഒരു നിമിഷത്തിന്.
സൗന്ദര്യവുമുണ്ട്.
ശക്തിയുമുണ്ട്.
കാരണം
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിനേ
ജീവനുള്ളു.
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക്
ജീവനില്ല.
ജീവനുള്ള നിമിഷത്തിലേ
ജീവിതമുള്ളു.

സ്വപ്ന ഭാഷ.MY DIRY.KHALEELSHAMRAS

മനസ്സിൻറെ ഭാഷയാണ് സ്വപ്നം. നാളെകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അല്ല സ്വപ്നം. മറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട് നിമിഷങ്ങളിലെ മനസ്സിൻറെ സംസാരമാണ് സ്വപ്നം. ...