ഈ നിമിഷം ആസ്വദിക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നിമിഷത്തെ
ആസ്വാദ്യകരമാക്കാൻ
വേണ്ട വിഭവങ്ങളൊക്കെ
നിന്റെ പുറംലോകത്തും
ഭാവനകളും ഓർമകളും
അടങ്ങിയ ആന്തരിക ലോകത്തിലുമുണ്ട്.
പക്ഷെ നന്നായി
നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ
അതിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നുമാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്