ബോധമെന്ന തിയ്യേറ്റർ.ഖലീൽശംറാസ്

ബോധം എന്നാൽ
നിന്റെ ഉള്ളിലെ തിയ്യേറ്റർ
ആണ്.
പുറത്തുനിന്നും ചിത്രീകരിച്ച
ചലചിത്രങ്ങൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള തിയ്യേറ്റർ.
നീയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ
സംവിദായകനും
അഭിനേതാവും
കാണിയും.
ചിത്രം ഏതുരീതിയിലാവണമെന്ന
തീരുമാനിക്കേണ്ടതും
നീയാണ്.
നിന്നെ സ്വയം
സംതൃപ്തപ്പെടുത്താൻ പാകത്തിൽ
ഏത് രീതിയിൽ
വേണമെങ്കിലും
ആ ചലചിത്രം
രുപപ്പെടുത്താം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras