വേദനയും സംതൃപ്തിയും. ഖലീൽശംറാസ്

നിറയെ പാമ്പുകൾ ഉള്ള
ഒരിടത്തേക്ക്
പോവാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാവില്ല.
കാരണം അത്
മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിച്ച് കൊല്ലുമെന്ന്
അവനറിയാം.
എന്നാൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളുള്ള
ഒരു പൂന്തോപ്പിലേക്ക്
യാത്ര പോവാൻ
മനുഷ്യന് ഒരുപാട്
ഇഷ്ടമാണ്
കാരണം ആ
കാഴ്ചയും ആസ്വാദനവും
അവന് നൽകുന്ന
സംതൃപ്തി വളരെ വലുതാണ്.
ഇതു തന്നെയാണ്
മനുഷ്യനെ
എവിടേക്ക് പോവണം
എന്നും പോവേണ്ട എന്നും
തീരുമാനിക്കുന്ന
അടിസ്ഥാന തത്വം.
വേദനയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനും
സംതൃപ്തിയിലേക്ക്
യാത്ര ചെയ്യാനുമുള്ള ഇഷ്ടം.
നിന്റെ ഓരോ ജീവിത
മേഘലകളേയും പഠിക്കുക.
എവിടെനിന്നൊക്കെ വേദന
ലഭിക്കുന്നുവെന്നും
എവിടെയൊക്കെ
സംതൃപ്തി
അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നും
പഠിച്ചറിയുക.
നീ മറ്റുള്ളവർക്ക്
നൽകുന്ന
സംതൃപ്തിയും വേദനയും
പകർന്നുകൊടുക്കുന്ന തോതും
അളക്കുക.
എന്നിട്ട് കൂടുതൽ
സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുകയും
നൽകുകയും ചെയ്ത
രീതിയിലേക്ക്
നിന്നെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്