വിമർശകർ വിളിക്കുന്നത്.ഖലീൽ ശംറാസ്

വിമർശകൻ
നിന്നെ വിളിക്കുന്നത്
സംഹൃദത്തിലേക്കാണ്.
അല്ലാതെ
ശത്രുതയിലേക്കല്ല.
നിനക്ക് വളരാൻ
വേണ്ട
ഒരുപാട് വളങ്ങളുമായി
വന്ന ഗുണകാംക്ഷിയാണ്.
സ്വന്തം നന്മകളേയും
മനസ്സമാധാനത്തേയും
നിനക്കായി
പണയംവെച്ച്
നിന്റെ വളർച്ചക്കായി
സ്വന്തം നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജംകൊണ്ട്
പടപൊരുതുന്ന
യോദ്ധാവിനെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്