ക്ലാരിറ്റി കൂടിയ ക്യാമറ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മെഗാപിക്സലും
ക്ലാരിറ്റിയും കൂടിയ
ക്യാമറയിലൂടെ
പകർത്തപ്പെട്ട ഏതൊരു
ചിത്രത്തേക്കാളും
മനോഹരവും
ക്ലിയറുമാണ്
അനുഭവങ്ങളിൽ
നിന്നും ആസ്വാദനത്തിന്റെ
ക്യാമറയിലൂടെ
നിന്റെ ഓർമകളിൽ
പകർത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ.
അമിതമായ ടെക്നോളജി
ഭ്രമത്തിൽ
ഇത്താരം ചിത്രങ്ങൾ
പകർത്താൻ
മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്