ഒരോടൊപ്പം സമയം പങ്കുവെക്കുന്നു. ഖലീൽശംറാസ്

ആരോടൊപ്പം
സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുവെന്നത്
ശ്രദ്ധിക്കുക..
നെഗറ്റീവായ അനാവശ്യവും
വിമർശനാത്മകവുമായ
മനുഷ്യരോടുള്ള
സംസാരങ്ങൾ
ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ
അവസാനിപ്പിക്കുക.
പോസിറ്റീവായ
പരസ്പരം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയും
അറിവുകൾ കൈമാറ്റം
ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരോട്
പുഞ്ചിരിക്കുമപ്പുറത്തേക്ക്
സമയം വീതിച്ചു നൽകുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്