വൈകാരിക ബോംബ്. ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും
നിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളാവുന്ന
സ്വയം സംസാരങ്ങൾ
അപകടകാരികളായ
വൈകാരിക ബോംബുകളുടെ
നിർമ്മാണ ശാലകളാണ്.
സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ
സാമ്പ്രാജ്യത്തിൽ
പൊട്ടിത്തെറിച്ച്
വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ
വിതക്കുന്ന
വൈകാരിക ബോംബുകൾ
ആത്മവിശ്വാസവും
സമാധാനവുമെല്ലാം
എരിഞ് ചാമ്പലാകാൻ
പാകത്തിൽ
കരുത്തുറ്റതാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്വയം സംസാരത്തിന്റെ
ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ
വികാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ആ സംസാരം
തികച്ചും പോസിറ്റീവാക്കി
നല്ല വികാരങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്