മുഖംമൂടി.ഖലീൽ ശംറാസ്

നീ പലരേയും
കാണുന്നത്
ശരിക്കും അവരുടെ
യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങളെയല്ല.
അവർ നിലകൊള്ളുന്ന
പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും
സാമ്പത്തിക തോതിന്റേയും
പദവിയുടേയുമൊക്കെ
മുഖംമൂടികളെയാണ്.
ആ മുഖം മൂടിയാണെങ്കിലോ
നീ നിന്റെ ഉള്ളിൽ
അതിനെ കുറിച്ചുള്ള
നിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളാൽ
രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടതും.
അതുകൊണ്ട്
ആ മുഖംമൂടി
പലപ്പോഴും
അതി ഭീകരമാണ്.
നിന്നെ പേടിപ്പിച്ച്
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
പാകത്തിൽ ഭീകരം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്