അപകടാവസ്ഥ. ഖലീൽ ശംറാസ്

അപകടാവസ്ഥയല്ല
മുന്നിൽ കാണേണ്ടത്.
മറിച്ച്
വരാനിരിക്കുന്ന
അപകടത്തേക്കാൾ
എത്രയോ മടങ്ങ്
ശക്തമായ അപകടത്തെയാണ്
മുന്നിൽ കാണേണ്ടത്.
ആ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തിലും
സ്വന്തം
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മശാന്തിയും
നഷ്ടപ്പെടാതെ
ജീവിക്കാനുമാണ്
പഠിക്കേണ്ടത്.
അല്ലാതെ വരാനിരിക്കുന്ന
ആപത്തുകളെ
കുറിച്ചോർത്ത്
വിലപ്പെട്ട ജിവിക്കുന്ന
നിമിഷങ്ങളെ
പാഴാക്കുകയല്ല
വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്