ആത്മവിശ്വാസം.i .ഖലീൽശംറാസ്

അത്മവിശ്വാസവും
ആത്മധൈര്യവുമുള്ള മനുഷ്യൻ
ജീവിതത്തിനു കുറുകെ
ഉറച്ച് നിൽക്കും.
ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും
ഊർജ്ജം കണ്ടെത്തും.
പക്ഷെ ഇതു രണ്ടുമില്ലാത്ത
മനുഷ്യർ
ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും
പതറിപോവും.
സ്വന്തത്തെ
നഷ്ടപ്പെടുത്തും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras