Sunday, March 19, 2017

കണ്ണട. ഖലീൽശംറാസ്

രണ്ട് തരം
കണ്ണടകളിലൂടെയാണ്
മനുഷ്യർ ലോകത്തെ നോക്കുന്നത്.
ഒന്ന് നൻമയിലേക്ക്
നോക്കുന്ന
പോസിറ്റീവ് കണ്ണട.
രണ്ടാമത്തേത്
കുറ്റവും കുറവും
മാത്രം നോക്കുന്ന
നെഗറ്റീവ് കണ്ണട.

ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി കാഴ്ചശക്തി

ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെ ഒരു കാഴ്ച്ച ശക്തിയായിരുന്നു മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പോലും കാണാൻ കഴിയില...