മരണമെന്ന അനുഗ്രഹം. ഖലീൽശംറാസ്

മരണം ഒരനുഗ്രഹമാണ്
അല്ലെങ്കിൽ
എല്ലാം നീട്ടിവെച്ച്
എവിടേയും
എത്താത്ത
കുറേ മനുഷ്യരെ
ഇവിടെ കാണേണ്ടി
വന്നേനെ.
മരണത്തിനപ്പുറത്തെ
ഒരു ലോകത്തെ
കുറിച്ചുള്ള
മനുഷ്യന്റെ
ഉൾപ്രേരണ ഇല്ലാതെ
അഹങ്കാരവും
അനീധിയും
ഈ ഭൂമിയിലെ
നൻമകൾ ആയി മാറിയേനെ.

Popular Posts