വേദന.ഖലീൽശംറാസ്

വേദനയുടെ
പ്രേരകങ്ങളെ
ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട്
വേദന മാറുന്നില്ല.
മറിച്ച് തലച്ചോറിൽ നിന്നും
നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ
അവയെ അവഗണിക്കുമ്പോഴേ
ആ വേദന അകലുന്നുള്ളു.
കാരണം നീ
വേദന അനുഭവിക്കുന്നത്
തലച്ചോറിലാണ്
അല്ലാതെ
കാരണമായ ഇടത്തല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്