പേടി. ഖലീൽശംറാസ്

പേടിയെയാണ്
പേടിക്കേണ്ടത്.
പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയല്ല.
സ്വന്തം തലച്ചോറിൽ
ഒളിപ്പിച്ചു സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച
പേടിയെന്ന ബോംബിനെ
പൊട്ടിച്ച സ്വിച്ച് മാത്രമാണ്
പോക്ക് കാരണമായ
വസ്തുതകൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras