നീ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട ലോകം. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് ചുറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നതാലോചിച്ച്
പരിഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുയാണ്  നീ.
അവ അറിയാനും
അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള
ആകാംക്ഷയിലാണ് നീ.
പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ
അറിയാനും നിരീക്ഷിക്കാനും
ന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്താനും
പൂർണ്ണമായും നിന്റെ
നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതുമായ
ഒരു ലോകമുണ്ട്.
അത് നിന്റെ
ആന്തരികലോകമാണ്.
നിന്റെ ചിന്തകളും
സ്വയം സംസാരവുമൊക്കെ
അടങ്ങിയ അന്തരികലോകം.
എന്നും നിന്റെ
ആന്തരിക ലോകത്തിന്റെ
നിരീക്ഷകനാവുക.
ഭാഹ്യ ലാകത്തെ കുറിച്ചോർത്ത്
പരിഭവിച്ചിരിക്കാതെ
ആന്തരികലോകത്ത്
ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക്
തയ്യാറാവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്