പേടിക്കൊരു മരുന്ന്.ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹത്തിൽ
പേടിയുള്ള മനുഷ്യരേയോ
കൂട്ടായ്മയേയോ
കണ്ടകൊണ്ടിരിക്കുക,
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക.
അവരുടെ ശകാരങ്ങൾക്ക്
പിറകിൽ നിനക്കിഷ്ട്ടപ്പെട്ട
ഒരു സംഗീതത്തിന്റെ
പിന്നണി സൃഷ്ടിക്കുക.
അവരുടെ രൂപങ്ങളെ
മനസ്സിന്റെ ക്യാൻവാസിൽ
പൊട്ടിപൊട്ടി ചിരിക്കാൻ
പാകത്തിലുള്ള
കാർട്ടൂണുകളായി വരക്കുക.
എന്നിട്ടും പേടിയിൽ
നിന്നും മുക്തനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ
മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവർക്കു മുമ്പിൽ
നിൽക്കുന്ന നിന്നെ കാണുക.
നിന്റെ ദയയുടേയും
ഈ പാവം മനുഷ്യർ
ഈ മരണത്തിലെത്തിക്കുള്ള
യാത്രികർ മാത്രമായിരുന്നു
എന്നത് തിരിച്ചറിയാതെ
പോയല്ലോ
എന്നതോർത്ത് ഒന്ന് ദുഃഖിക്കുക.
ആ കണ്ണുനീരിനെങ്കിലും
നിന്റെ പേടിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്