Sunday, March 19, 2017

ഒരുപോലെ കാണുക. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിക്കുന്ന ഓരോ
മനുഷ്യനേയും
ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയണം.
അവരുടെ ജീവനില്ലാത്ത
പദവികളോ
അവർ നിലകൊള്ളുന്ന
ദേശമോ സമൂഹമോ
അല്ല
മറിച്ച്
അവരിലെ തുടിക്കുന്ന ഹൃദയവും
ശ്വാസവുമാണ്
അവരുടെ മൂല്യം.

Clapping.khaleelshamras

When you are clapping for others Or for other thing. Never forgot the most important person in the planet is flapping for them .