അലറൽ. ഖലീൽ

ഇവിടെ ആരും
മറ്റൊരാളെ നോക്കി
അലറുന്നില്ല.
സ്വന്തം മനസ്സിന്റേയും
വ്യക്തിത്വത്തിന്റേയും
വൈകല്യങ്ങൾ
മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ
വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ്
ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras