മനസ്സിലെ ഇയർഫോൺ.

ഖലീൽശംറാസ്.

നിറയെ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ
നിറഞ്ഞ ഒരിടത്തുകൂടി
നല്ലൊരു സുഗീതം
ഇയർഫോണിലൂടെ
ശ്രവിച്ചു പോയാൽ
നിന്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നത്
പുറത്തെ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളാവില്ല
മറിച്ച്
ആ മനോഹര സംഗീതമായിരിക്കും
അതു പോലെ
ഒരുപാട് ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളുടെ
അരങ്ങാണ്
നിന്റെ സ്വയം സംസാരങ്ങൾ
അരങ്ങേറുന്ന നിന്റെ
മനസ്സ്.
ഈ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ
നിന്റെ ശ്രദ്ധയുടെ
ഇയർഫോൺ എടുത്ത്
മനസ്സിന്റെ കാതിൽ ധരിക്കുക.
എന്നിട്ട് അതിലൂടെ
നിനക്കേറ്റവും
ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ശ്രവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്