ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ സ്നേഹ ബന്ധത്തിലും
ഓരോ വ്യക്തിയുടേയു
ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ
മനസ്സിലാക്കാനും.
അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ
സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനു വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും
പ്രശംസിക്കാനും മറക്കരുത്.
ഇത് മറന്നുപോവുന്നതാണ്
പലപ്പോഴും
പല സ്നേഹബന്ധങ്ങളും
തകരാൻ കാരണമാവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras