സമ്മർദ്ദം. ഖലീൽശംറാസ്

നല്ല കാര്യങ്ങൾ
നിർവ്വഹിക്കാൻ വേണ്ടി
പോലും
അമിത സമ്മർദ്ദം പാടില്ല.
സമ്മർദ്ദം പോസിറ്റീവായാലും
നെഗറ്റീവായാലും
നിന്റെ മനശാന്തി ആവുന്ന
ബലൂൺ പൊട്ടി പോവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്