തീവ്രവാദമെന്ന ക്യാൻസർ. ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട
നല്ല വിശ്വാസത്തിലേക്ക്
വാശിയുടേയും
പേടിയുടേയും
അടിമത്വത്തിന്റേയും
ചീത്ത വികാരങ്ങൾ
കടന്നു കൂടുമ്പോൾ
അത് തീവ്രവാദമാവുന്നു.
നല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ
ശാന്തതയുടേയും
സമാധാനത്തിന്റേയും
കോശങ്ങളിൽ നിന്നും
അനിയന്ത്രിതവും
അക്രമാസക്തവുമായി
പടർന്നുപന്തലിച്ച
ക്യാൻസറാണ് തീവ്രവാദം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras