സമയം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു വിഷയത്തിൽ
അതിയായ ആഗ്രഹവും
ലക്ഷ്യവും
രുപപ്പെട്ടാൽ
സമയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
സാഹചര്യങ്ങളെ വകവെക്കാതെ
ലഭ്യമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്