മരണത്തിന് സാക്ഷി. ഖലിൽശംറാസ്

പലരുടേയും മരണത്തിന്
നീ സാക്ഷിയാവേണ്ടതുണ്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ
നിന്റെ മരണത്തിന്
അവർ സാക്ഷിയാവേണ്ടതുണ്ട്.
അതറിഞിട്ടും
വേണോ?
അവരോട് ശത്രുതയും
ദേശ്യവുമൊക്കെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്