ആശ്വസിക്കുക. ഖലീൽ ശംറാസ്

വല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും
പരിഹസിക്കുകയുമൊക്കെ
ചെയ്യുന്നവരെ
സമൂഹത്തിലും
സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും
കാണുമ്പോൾ
അതുപോലെ
ആയില്ലല്ലോ  എന്നോർത്ത്
അശ്വസിക്കുക.
അല്ലാതെ അവരെ
പോലെ പ്രതികരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്