പേടിക്ക് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം. ഖലീൽശംറാസ്

നീ ഒരുപാട് പേടിക്കുന്ന
വ്യക്തിയുടെ
മരിച്ച അവസ്ഥ ഒന്നു
ചിന്തിക്കുക.
അവിടെ
അനുശോചനമറിയിക്കാൻ
നിന്നെ വിളിക്കുന്നു.
നിനക്കെന്താണ്
പറയാനുണ്ടാവുക.
ആ പറയാനുള്ളതെന്നാണോ
ന്നതാണ്
നിനക്കയാളെ
കുറിച്ച് ശരിക്കും
പറയാനുള്ളത്.
അനാവശ്യമായ
പേടി
നിന്റെ ലോകത്തിൽ
സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച
ബോംബായതിനാൽ
പേടിപ്പിക്കുന്ന
പ്രേരണകളെ
പേടിയില്ലാതാക്കുന്ന
മറ്റൊരു രീതിയിൽ
വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
പരിശീലിച്ചേ പറ്റൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്