അവരായി നീ മാറുന്നു. ഖലീൽശംറാസ്

നേതാക്കളിലും പണക്കാരിലും
മാത്രം നീ നിന്നെ
കണ്ടാൽപോര.
പാവപ്പെട്ടവരിലും
പീഡിതരിലുമൊക്കെ
നീ നിന്നെ കാണണം.
ശരിക്കും നീ
ആരെ കാണുന്നുവോ
ആരെ കുറിച്ച്
പഠിക്കുന്നവോ
അപ്പോഴൊക്കെ
കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും
അവരായി നീ മാറുന്നുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്