വിശ്വാസം. ഖലീൽശംറാസ്

വിശ്വാസം എളിമയും
സമാധാനവുമാവണം.
അല്ലാതെ
അതൊരു സമ്മർദ്ദമാവരുത്.
ജീവിതത്തിൽ
സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോൾ
അതിനെ ലഘൂകരിക്കേണ്ടത്
നിന്റെ വിശ്വാസമാണ്.
വാശ്വാസത്തിൽ
സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോഴാണ്
അത് ഭീകരവാദവും
വർഗ്ഗീയതയുമൊക്കെയായി
പരിണമിക്കുന്നത്.
സമാധാനത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം
തികച്ചും നെഗറ്റീവായ
അശാന്തിയായി പരിണമിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്