നിന്നോട് അട്ടഹസിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

നീ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയല്ല
അട്ടഹസിക്കേണ്ടത്.
മറിച്ച് നീ
നിന്നോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന
നെഗറ്റീവായ
സ്വയം സംസാരങ്ങൾ
ശ്രവിക്കുമ്പോഴാണ്.
നെഗറ്റീവായ
എതൊരു വാക്ക്
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും
സ്വയം
അട്ടഹസിക്കുക.
ഒന്നു നിർത്താൻ
ആക്ഞാപിക്കുക

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്