ചിന്ത എവിടെവെച്ച് തെന്നിമാറി.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തയെ
നെഗറ്റീവുകളിലേക്ക്
നയിച്ച പ്രേരകങ്ങളെ
തിരിച്ചറിയുക.
നിന്റെ ഭാഹ്യവും അന്തരികവുമായ
ലോകത്തിലെ
ഏതൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും
നെഗറ്റീവുകളിലേക്ക്
ചിന്തകൾ വഴിമാറിയെന്നത്
വരച്ചുനോക്കുക.
ഇനിയും അത്തരം
അനുഭവങ്ങൾക്ക്
സാക്ഷിയാവുമ്പോൾ
വഴി തെറ്റിപോവാതിരിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്