കെട്ടിയിട്ട അവസ്ഥ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളെ കെട്ടിയിട്ട്
അയാൾക്ക്‌ മുമ്പിൽ
തന്റെ മനസ്സിലെ
നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ
വാക്കുകളായും
പ്രവർത്തികമായും
നിക്ഷേപിക്കുന്ന
അവസ്ഥയാണ്
ഒരു വ്യക്തിയുടെ
വളരെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിലനിൽക്കുന്നത്.
ഒന്നൊളിച്ചോടാൻ
പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ.
ക്ഷമയുടെ
സുരക്ഷാവലയങ്ങളോ
മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ
തിരിച്ചറിവിന്റെ
നിയന്ത്രണങ്ങളോ
ഇല്ലാത്ത
ഈ സ്ഥലത്ത്
മാനസികനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കുകയും
പാലിക്കുകയും
ചെയ്യുക എന്നതാണ്
ഓരോ മനുഷ്യർക്കും മുമ്പിലെ
ഓരോ ദിവസത്തിലേയും
ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം.
ഭാര്യാ ഭർത്തൃബന്ധങ്ങളും
ഒരേ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും
ഒക്കെ ഈ
ക്ഷമ കൈവരിക്കേണ്ട
ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഒരുമിച്ച് സമയം
പങ്കിടേണ്ടവരാണ് എന്ന സത്യം
മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്