മരണത്തെ മുന്നിൽ കാണാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് നിന്റെ മരണത്തെ
മുന്നിൽ കാണണമെങ്കിൽ
നിനക്ക്
പേടിതോന്നുന്ന ഒരു
നിമിഷം
നിന്റെ മനസ്സിലേക്കും
ഹൃദയത്തിലേക്കും
ഹോർമോണുകളിലേക്കും
നോക്കിയാൽ മതി.
നിന്റെ പ്രാണൻ പോവുന്ന
അവസ്ഥ അവിടെ
നിരീക്ഷിക്കാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്