കഴിച്ചുപോയ ഭക്ഷണം.ഖലീൽശംറാസ്

ഇന്നലെ കഴിച്ചുപോയ
അമിതഭക്ഷണത്തെ
കുറിച്ചോർത്ത്
വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ.
ഇന്നു വിളമ്പുന്ന
ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും
ആവശ്യത്തിനു മാത്രം
കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്