പേര്.ഖലീൽ ശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിയും
ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേര്
അവന്റെ സ്വന്തം പേരാണ്.
ആ പേരിന്
വല്ലാത്തൊരു സൗന്ദര്യവും
മൂല്യവുമുണ്ട്.
ജീവിക്കുന്ന,
ജീവനെ ആസ്വദിക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന ഒരു
മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റേയും
മനസ്സിന്റേയും
നാമകരണമാണ് അത് എന്നതാണ്
അതിന്റെ മൂല്യം.
പക്ഷെ അവൻ സ്വയം
നൽകുന്ന ആ മൂല്യത്തെ
അർത്ഥവത്താക്കുന്നതായിരിക്കണം
അവന്റെ സമൂഹത്തോടുള്ള
പ്രതികരണവും.
അല്ലാതെ അത് രണ്ടും
പരസ്പര വിരുദ്ധമാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras