അവലോകനം. ഖലീൽശംറാസ്

വിമർശകരല്ല
മറിച്ച് അവലോകനം നടത്തുന്നവരാണ്..
അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം
എന്താണെന്ന് അരായേണ്ട.
അവരുടെ അവലോകനം
നെഗറ്റീവാണെങ്കിലും
പോസിറ്റീവാണെങ്കിലും
അതിൽ നിന്നും
ഏത് പാഠം
പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന്
മാത്രം അന്വേഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras