ശരീരവും മനസ്സും.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ശരീരത്തെ
കൊണ്ട് മനസ്സിനേയും
മനസ്സിനെ കൊണ്ട്
ശരീരത്തേയും
ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ശരീരത്തിന് വേദനയുള്ളപ്പോൾ
മനസ്സിനെ കൊണ്ട്
പറയിപ്പിക്കുക
നീ ആരോഗ്യവാനാണ് എന്ന്.
മനസ്സിൽ ദു:ഖമുള്ളപ്പോൾ
ശരീരത്തെ കൊണ്ട്
ചിരിപ്പിക്കുക.
മനസ്സിൽ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ
ശരീരത്തെ
ഒരു യോദ്ധാവിനെ
പോലെ അഭിനയിപ്പിക്കുക.
മനസ്സിൽ ധൈര്യം കൈവന്നിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്