ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സിന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവരുടെ
പ്രതികരണങ്ങൾക്ക്
ഭ്രാന്തന്റെ ഭാഷയിലുള്ള
മറുപടിയല്ല വേണ്ടത്.
അവർക്ക് വേണ്ടത്
ഇത്തിരി ദയയാണ്.
ദുരിദാശ്വാസമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്