പുറത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

പുറത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളെല്ലാം
നീയെന്ന വ്യക്തിക്ക്
അറിയാനും പഠിക്കാനും
മാന്യതയോടെ പ്രതികരിക്കാനും
ഉള്ളതാണ്.
അല്ലാതെ
നിന്റെ മനസ്സമാധാനവും
ശാന്തതയും
കളഞ്ഞുകുളിക്കാനുള്ളതല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്