നിന്നിൽ എന്ത് വാഴുന്നു.

നിന്നിൽ എന്ത് വാഴുന്നു.

ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സ്
ഏതു തരം വികാരങ്ങളുടെ
കലവറയാണെന്ന്
നിരീക്ഷിക്കുക.
നിരാശയുടേയും
പേടിയുടേയും
ദു:ഖത്തിന്റേയും
അസൂയയുടേയും
മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളാണോ
അവിടെ വാഴുന്നത്
അല്ലെങ്കിൽ
സ്നേഹത്തിനേറെയും
നൻമയുടേയും
സന്തോഷത്തിന്റേയുമൊക്കെ
പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളാണോ
അവിടെ വാഴുന്നത്.
വിലയിരുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്