മൊത്തം മനുഷ്യരേക്കാൾ മൂല്യമുള്ള ഒറ്റ മനുഷ്യൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ
മൊത്തം മനുഷ്യരുടെ
എണ്ണത്തേക്കാൾ
എത്രയോ കുടുതലാണ്
അതിലെ
ഒറ്റ മനുഷ്യന്റെ
തലച്ചോറിലെ
ന്യൂറോണുകളുടേയും
അവക്കിടയിലെ
പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുടെയും
എണ്ണം.
മൊത്തം മനുഷ്യരേക്കാൾ
വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ്
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
ജീവൻ ആസ്വദിക്കുന്ന
നീയെന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യൻ
എന്ന സത്യം മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്