പൊട്ടലും നീറ്റലും.ഖലീൽശംറാസ്

ചെറിയ പൊട്ടലും നീറ്റലും
ഏതൊരു സ്നേഹബന്ധത്തിലും
സ്വാഭാവികമാണ്.
ടെസ്റ്റർവെച്ച് കറന്റ്
ഉണ്ടോ ഇല്ലേ
എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള
അവസരമാണ്
പൊട്ടലും നീറ്റലുമൊക്കെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്