നീയെന്തു ചെയ്യുന്നു.My Journet .Khaleel Shamras

ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഈ ഒരു
നിമിഷത്തിൽ
നീയെന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്നതിലാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഫലം
നിലകൊള്ളുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras