പുഞ്ചിരിയെന്ന മരുന്ന്.ഖലീൽശംറാസ്

സ്നേഹത്തിന്റെ
വൈറ്റമിനുകളും
സമാധാനത്തിന്റെ
പ്രാട്ടീനുകളും
ചെറിയൊരു
ക്യാപ്സ്യൂളിലാക്കി
നീ മറ്റുള്ളവർക്ക്
നൽകുന്ന
പ്രതിരോധ മരുന്നാണ്
പുഞ്ചിരി.
കോപത്തിൽ നിന്നും
അസൂയയിൽനിന്നും
പിന്നെ പിണക്കത്തിൽ
നിന്നുമൊക്കെ
പ്രതിരോധിക്കുന്ന
ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്