അനുഭൂതികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങൾ
ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ
കടന്നുപോവുന്ന
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
സൃഷ്ടിയാണ്
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
ഓരോ അനുഭൂതിയും.
പക്ഷെ നിന്റെ
ചിന്തകളെ ഏതു
രീതിയിൽ
സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക്
ഫോക്കസ്
ചെയ്യുന്നുവെന്നതിനനുസരിച്ചാണ്
നിന്നിലെ
അനുഭൂതികൾ
പിറക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras