മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ്.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നിമിഷം
ജീവിക്കുന്ന ഓരോ
മനുഷ്യരും
ഒരൊറ്റ പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ്.
ജീവിക്കുന്നവരാണ്
എന്ന ഒറ്റ പ്രായം.
മനുഷ്യരാവാതെ മരിച്ചു
പോയ മനുഷ്യ ബീജങ്ങളുടേയും
ജനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
പോലും ലഭിക്കാതെ
പോയ മനുഷ്യരുടേയും
പിന്നെ
ഇളം പ്രായത്തിൽ മരിച്ച മനുഷ്യരുടേയും
ജീവിത കാലഘട്ടം
കൂടി ചേർത്ത്
മൊത്തം മനുഷ്യരുടെ
ആയുർദൈർഘ്യം
ഒന്നും കണക്കുകൂട്ടി നോക്കു.
നൈമിഷികമായ
ആയുസ്സ് പോലും
മനുഷ്യർക്കില്ല
എന്ന് മനസ്സിലാവും.
അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും
ജീവനോടെ
നീ നിലനിൽക്കുന്ന
ഈ നിമിഷത്തിന്റെ മൂല്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras