മരണഭയം.ഖലീൽശംറാസ്

മരണത്തെ കുറിച്ച്
പേടിച്ചിരിക്കാതെ.
ആ പേടി
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഭീകരാവസ്ഥയെ
നിർവീര്യമാക്കാൻ
ഒരൊറ്റ വഴായേഉള്ളു
അത് നിന്റെ
നല്ല മരണത്തെ
എന്നും ദൃശ്യവൽക്കരിച്ച്
കാണുക എന്നതും
മരണത്തിൽ നിന്നും
പിറകോട്ടുള്ള
ഒരു ഫ്ലാഷ്ബാക്കായി
ജീവിതത്തെ കാണുക
എന്നതുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്