മരണങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്.ഖലീൽശംറാസ്.

ഒരുപാട് മരണ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക്
സാക്ഷിയായതുകൊണ്ടാവാം
ഓരോ നിമിഷവും
ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം
ലഭിച്ചതിന് നന്ദി പറയാനും
ആ നിമിഷങ്ങളെ
ഒരു പരിതിവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും
കഴിയുന്നത്.
പലപ്പോഴും എന്റെ
മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോവുന്ന
ഒരായിരം ആശയങ്ങളിൽനിന്നും
ചിലതൊക്കെ
ഇവിടെ കുറിച്ചിടാൻ
എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും.
ഞാനും എന്റെ ചിന്തകളും
ഈ ഭൂമിക്കൂടിൽ നിന്നും
കൂടൊഴിഞ്ഞാലും
ഈ അക്ഷരങ്ങൾ
എന്നും എന്റെ ജീവനായി
നില നിൽക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ്.
ഒരു പാട് മരണങ്ങൾക്ക്
സാക്ഷിയാവുമ്പോഴൊക്കെ
എന്റെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴായി
പലതിന്റേയും പേരിൽ
തലപൊക്കാറുള്ള
അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ
വീണുടയാറുണ്ട്.
ആരോടും പകയില്ലാതെ
കിട്ടിയ സമയം പാഴാക്കാതെ
ജീവിക്കാൻ
എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras