പൊട്ടിയ വൈദ്യുതി കമ്പി.ഖലീൽശംറാസ്

പൊട്ടി കിടക്കുന്ന
വൈദ്യുതികമ്പി
സ്പർശിച്ചാലേ
നിനക്ക്
അതിൽ നിന്നും
ഷോക്കേൽക്കുകയുള്ളു.
ഷോക്കുള്ള ഭാഗം
കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ച്
ആരും വൈദ്യുതി
അണ്ടക്കാറുമില്ല.
അതിന് മെയിൻ സ്വിച്ച്
ഓഫാക്കണം.
അതുപോലെയാണ്
പലതരം വ്യക്തികളുടേയും
ആശയവിനിമയങ്ങളും.
സ്വന്തം ഉള്ളിലെ
തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ
പൊട്ടിയ വൈദ്യുതി
കമ്പിയിൽനിന്നും
നെഗറ്റീവ്
വികാരപ്രകടനങ്ങളുടെ
ഷോക്ക് പുറത്തേക്ക്
തെറിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
നീ അതേ രീതിയിൽ
മറു പ്രതികരണം നടത്തുമ്പോൾ
ആ വൈദ്യുതി കമ്പി
കയറി പിടിച്ചത് പോലെയാവുന്നു.
അത് ആ വ്യക്തിയുടെ
ഉള്ളിലെ കേടായ
മനസ്സിൽ നിന്നുമുള്ളതാണെന്ന്
തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ
മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫാക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്