പ്രായം തടസ്സമല്ല.ഖലീൽശംറാസ്

ഭൂമിയിൽ ഓരോ
മനുഷ്യനും
ഒരേ പോലെ
അനുഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്
ഓരോ നിമിഷവും
പ്രായം കൂടിവരുന്നു എന്നത്.
കുടി വരുന്ന പ്രായത്തെ
ചിന്തകളിലെ
സംസാര വിഷയമാക്കിമാറ്റി
നിന്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തെ
തടഞ്ഞുവെയ്ക്കരുത്,
ഒന്നിനും സമയം
ഒരിക്കലും വൈകുന്നില്ല.
പക്ഷെ ഈ ഒരു
നിമിഷം തടസ്സങ്ങളെ
അവഗണിക്കേണ്ടയിടത്ത്
അവഗണിച്ചും
മറികടക്കേണ്ടയിടത്ത്
മറികടന്നും ആഗ്രഹസഫലീകരണത്തിന്റെ
പാഥയിലേക്ക്
നിന്റെ ജീവിതത്തെ
കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്